قیمتهای زیر به روز نمی باشد ، برای چک کردن آنلاین قیمت ها به آدرس کانال toureirani@ مراجعه نمایید.

ویا با تلفنهای : 02128421885_ 02128421886 تماس بگیرید 

ستاره-قیمت-نام هتل
3*otag 3550
3*reydel 4130
3*istanburg efes taksim 4270
3*palmye taksim 4420
3*fide taxim 4420
3*trust tasim 4580
3*neva flat taxim 4580
3*maxwell taxim 4660
3*top cuneto taxim va elan taxim 4960
4*atro taxim 4580
4*pera center taksim 5030
4*grand star taksim 5180
4*tango sisli 5480
4* sed tasim 5160
4* cartoon taksim 5480
4* taxim town 5780
4*city center taxim 5520
4*the peak taxim 5640
4*kervansaray taxim 5350
4*white monarch 5490
4*tango taksim 5490
4*nova plaza taxim 5780
4*icon 6250
4*vizon 5490
4*inntel taxim 5710
4*taxim express 5340
4* green park taxim 6150
4*lion taxim 5640
4*taxim gonen 7690
4*eresin taxim 7520
4*clarion goldenhorn 6780
4*central palace taksim 6390
4*titanic city taksim 7140
4*golden age 6940
4*oztanic taxim 6680
5*decomondo taksim 6080
5*hurry inn merter 6250
5*hilton bosphorus 10100
5*point barbarous 8000
5*holiday inn sisli 7320
5*dedeman 10260
5*lazzoni 7110
5*grand cevahir 7990
5*point taxim va elite world 8910
5*mercure bomonti 6850
5*hilton bomonti 9390
5*crown plaza oldcity 6540
5*the marmara taksim 12040
5*the craton sisli 7150