قیمتهای زیر به روز نمی باشد ، برای چک کردن آنلاین قیمت ها به آدرس کانال toureirani@ مراجعه نمایید.

ویا با تلفنهای : 02128421885_ 02128421886 تماس بگیرید 

هتلستارهقیمت
reydel⭐️⭐️⭐️6830000
otag⭐️⭐️⭐️7240000
istanburg efes taksim⭐️⭐️⭐️7350000
livasuit taksim⭐️⭐️⭐️7500000
fide taxim ⭐️⭐️⭐️7500000
kervansaray taxim ⭐️⭐️⭐️⭐️7960000
grand STAR taxim⭐️⭐️⭐️⭐️8440000
green park taxim⭐️⭐️⭐️⭐️9130000
titanic city ⭐️⭐️⭐️⭐️10260000