تلفن: 02128421886 _ 02128421885 تماس بگیرید

ستاره -قیمت- نام هتل
3*otag 3430
3*reydel 3960
3*istanburg efes taksim 4230
3*palmye taksim 4300
3*fide taxim 4370
3*trust tasim 4380
3*neva flat taxim 4380
3*maxwell taxim 4460
3*top cuneto taxim va elan taxim 4730
4*atro taxim 4390
4*pera center taksim 4670
4*grand star taksim 5000
4*tango sisli 5210
4* vizon sisli 5210
4* cartoon taksim 5210
4* taxim town 5490
4*city center taxim 5300
4*the peak taxim 5350
4*kervansaray taxim 5140
4*white monarch 5220
4*tango taksim 5220
4*nova plaza taxim 5490
4*icon 5910
4*sed taxim 6030
4*inntel taxim 5420
4*taxim express 5080
4* green park taxim 5830
4*lion taxim 5420
4*taxim gonen 7370
4*eresin taxim 7210
4*clarion goldenhorn 6500
4*central palace taksim 6050
4*titanic city taksim 6840
4*golden age 6660
4*oztanic taxim 6400
5*decomondo taksim 5620
5*titanic port bakirkoy 6590
5*hurry in merter 5910
5*sheraton city center 7850
5*point barbarous 7830
5*holiday inn sisli 7010
5*dedeman 9710
5*lazzoni 6700
5*grand cevahir 7510
5*point taxim va elite world 8520
5*mercure bomonti 6570
5*hilton bomonti 8990
5*crown plaza oldcity 6180
5*the marmara taksim 11490
5*the craton sisli 6850
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *