منو دسترسی

تور استانبول

1402/10/18 در ساعت 00:13:00

برای چک کردن هتل‌های بیشتر و تعداد شب اقامت بیشتر با ما در تماس باشید: 02128421885

تور استانبول
نام هتلمنطقهتعداد شب اقامتقیمت برای هر نفر

Deniz Hotel

فاتیح3 شب و 4 روز
از138,193,000ریال

Deniz Hotel

فاتیح4 شب و 5 روز
از149,923,000ریال

Grand Milan Hotel

فاتیح3 شب و 4 روز
از103,843,000ریال

Grand Milan Hotel

فاتیح4 شب و 5 روز

از106,163,000ریال

GANJ hotelتکسیم3 شب و 4 روزاز100,255,000ریال
GANJ hotelتکسیم4 شب و 5 روز
از103,532,000ریال
Fide Hotelتکسیم3 شب و 4 روزاز98,503,000ریال
Fide Hotelتکسیم4 شب و 5 روزاز98,676,000ریال
Emmy Hotel Taksimتکسیم3 شب و 4 روز
از100,520,000ریال
Emmy Hotel Taksimتکسیم4شب و 5 روزاز102,910,000ریال
Sweet Home Taksim Otelتکسیم3 شب و 4 روز
از104,915,000ریال
Sweet Home Taksim Otelتکسیم4شب و 5 روز
از107,120,000ریال
White Monarch Hotelشیشلی3 شب و 4 روز
از103,466,000ریال
White Monarch Hotelشیشلی4شب و 5 روزاز106,880,000ریال
The Cityآکسارای3 شب و 4 روز
از106,007,000ریال
The Cityآکسارای4شب و 5 روز
از109,052,000ریال
Taksim Cuento Hotelشیشلی3 شب و 4 روز
از110,079,000ریال
Taksim Cuento Hotelشیشلی4شب و 5 روزاز114,482,000ریال
Istanbul Dora Hotelشیشلی3 شب و 4 روز
از110,239,000ریال
Istanbul Dora Hotelشیشلی4شب و 5 روز
از122,069,000ریال
TaximTownتکسیم3 شب و 4 روزاز112,779,000ریال
TaximTownتکسیم4شب و 5 روزاز123,165,000ریال
Grand Star Bosphorusتکسیم3 شب و 4 روز
از111,933,000ریال
Grand Star Bosphorusتکسیم4شب و 5 روز
از119,707,000ریال
Euro Plaza Hotelتکسیم3 شب و 4 روزاز113,337,000ریال
Euro Plaza Hotelتکسیم4شب و 5 روز
از118,826,000ریال
Inntel Hotelتکسیم3 شب و 4 روز
از123,416,000ریال
Inntel Hotelتکسیم4شب و 5 روز
از132,230,000ریال
The Green Park Hotel Taksimتکسیم3 شب و 4 روزاز122,391,000ریال
The Green Park Hotel Taksimتکسیم4شب و 5 روزاز131,982,000ریال
Grand Hotel Halicتکسیم3 شب و 4 روزاز125,934,000ریال
Grand Hotel Halicتکسیم4شب و 5 روز
از134,951,000ریال
Crowne Plaza Istanbul - Harbiyeشیشلی3 شب و 4 روز
از134,957,000ریال
Crowne Plaza Istanbul - Harbiyeشیشلی4شب و 5 روز
از148,715,000ریال
Grand Cevahir Hotel Convention Centerشیشلی3 شب و 4 روز
از158,828,000ریال
Grand Cevahir Hotel Convention Centerشیشلی4شب و 5 روز
از180,474,000ریال
Point Taksim Istanbulتکسیم3 شب و 4 روزاز163,780,000ریال
Point Taksim Istanbulتکسیم4شب و 5 روزاز187,081,000ریال
The Peak Hotelتکسیم3 شب و 4 روزاز150,475,000ریال
The Peak Hotelتکسیم4شب و 5 روز
از167,222,000ریال

Berjer Boutique Hotel & Spa

تکسیم3 شب و 4 روز
از135,461,000ریال

Berjer Boutique Hotel & Spa

تکسیم4شب و 5 روزاز149,417,000ریال

Avantgarde Taksim Hote

تکسیم3 شب و 4 روزاز128,700,000ریال

Avantgarde Taksim Hote

تکسیم4شب و 5 روزاز139,310,000ریال
نظر جدید
0%